žehri terk ettim bana isa say±kla diye bir konu yok ki?
yok boyle bi$ii???, lakin $oyle bi$iiler war belki alakalidir:
*Şehri terk ettim bana isa sayıkla
*kaderime terk ettim kendimi
*terk-i diyar
*lanet ettim
*merak ettim